Επικoινωνία

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας

Τμήμα Δομικών, Χημικών και Λοιπών Βιομηχανικών Προϊόντων

Διεύθυνση: Κάνιγγος 20, 10200, Αθήνα

email: grpcpc@ggb.gr

Τηλέφωνο: 210-3893983, 4, 6