Για ποια δομικά προϊόντα είναι υποχρεωτική η σήμανση CE;

Η σήμανση CE είναι υποχρεωτική για τα περισσότερα δομικά προϊόντα προκειμένου να πωλούνται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να μάθετε αν το προϊόν σας χρειάζεται σήμανση CE μπορείτε να μεταβείτε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναζητείστε την τελευταία έκδοση του πίνακα των τίτλων και στοιχείων αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων που μπορεί να καλύπτει το δομικό σας προϊόν.

Τότε, για το προϊόν αυτό απαιτείται σήμανση CE. (δες κεφάλαιο 1.2 «σήμανση CE βήμα –βήμα»)