ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το Ελληνικό Σημείο Επαφής για τα Δομικά Προϊόντα αποτελεί την βασική πύλη πληροφόρησης των επιχειρήσεων σχετικά με τη νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα για την εμπορία δομικών προϊόντων.

Παρέχει πληροφορίες που κατευθύνουν τους οικονομικούς φορείς σχετικά με το είδος και τις επιδόσεις των ουσιωδών χαρακτηριστικών που περιλαμβάνει η Δήλωση Επιδόσεων και οι οποίες, είναι υποχρεωτικές από την εθνική τεχνική νομοθεσία και ισχύουν για την προοριζόμενη χρήση κάθε δομικού προϊόντος ώστε να ενσωματωθεί στα δομικά έργα εντός της επικράτειας.

Επιπλέον ο κατασκευαστής μπορεί να δηλώνει ανάλογα με την προοριζόμενη χρήση, επιπλέον επιδόσεις ουσιωδών χαρακτηριστικών από τα ελάχιστα απαιτούμενα με βάση την εθνική τεχνική νομοθεσία.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνουν σχετική ερώτηση στο Ελληνικό Σημείο Επαφής Δομικών Προϊόντων, αλλά και στα σημεία επαφής των κρατών μελών προκειμένου να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Αίτημα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι