ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Email: grpcpc@mindev.gov.gr

Διεύθυνση: Πλατεία Κάνιγγος, 10181, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3893983, 4

Υπουργείο Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων

Τμήμα Δομικών, Χημικών και Λοιπών Βιομηχανικών Προϊόντων