Για ποια δομικά προϊόντα είναι υποχρεωτική η σήμανση CE

Κεντρικές κατηγορίες

Μπορείτε να αναζητήσετε τεχνικούς κανόνες που ισχύουν για προϊόντα στην Ελλάδα,των οποίων οι προδιαγραφές ποιότητας.

Η σήμανση CE είναι υποχρεωτική για τα περισσότερα δομικά προϊόντα προκειμένου να πωλούνται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Για να μάθετε αν το προϊόν σας χρειάζεται σήμανση CE μπορείτε να μεταβείτε στην  Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναζητήσετε την τελευταία έκδοση του πίνακα των τίτλων και στοιχείων αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων που μπορεί να καλύπτει το δομικό σας προϊόν.

Τότε, για το προϊόν αυτό απαιτείται σήμανση CE. (δες κεφάλαιο 1.2 «σήμανση CE βήμα –βήμα»)


Τεχνικές Προδιαγραφές

Αίτημα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι